logo


Admission HelpLine :
08233096506

Transport Facilities

Sr. No. Route Name of Place
1. FATEHPUR - Fatehpur
- Bibipur
- Harsawa
- Bathod
- Alakhpur
- Sethon ki kothi
- Mavliyon ki dhani
- Narodara
2. LAXMANGARH - Balara
- Disnau
- Kaswali
- Antroli
- Singodara
- Narodara
3. MANGLONA - Mangloona
- Dhanani
- Jajod
- Bhuma
- Dantujala
- Sanwali
4. SALASAR - Salasar
- Juliasar
5. SIKAR - Sikar
- Sabalpura
- Pura ki Dhani
- Kirdoli (inside)
- Bhadadar
- Rashidpura
- Ghassu (inside)
6. KUDAN / KOLIDA - Poshani
- Kolida
- Kudan
- Gothara
- Jerathi
- Dadia
- Beri Tarpura
- Paithana
- Thorasi
- Khuri
- Ghassu
- Narayan ka baas